Mange hytteeigara på fjellet her i Vats, ja det vil sea Bergsjø, Djup, Leveldåsen også burtette – ja då vil me sea at du e ein lettlurt sjel. Førr no sko me lyfte upp bremluva frå Felleskjøpet (ell lette på sløret som dekon i byn sea) å fortelja dykk noko dekon sjølve burde skjønt førr fleire hundre tusen, ja kan hende fleirfoldige milliona kronu sea … Ja sett deg roleg attende, lat at gluggudn og tenk nøye gjønnom følgjande:

  1. Kem ha solgt hyttetomte te du?
  2. Kem gravde upp tomta di?
  3. Kem ha levert plankadn te hytta di?
  4. Kem ha snikra, både me å utta kvittering, førr å få upp hytta di?
  5. Kem ha fyst høgd på tomta di, førr so å selja veden attende te du?
  6. Kem brøyta vegen nabohytta di, slik at vegen din bi tetta att?
  7. Sjå attende på spørsmål 6, kan det hende at det e sama bonden som du lyt ringe te førr å få brøyta inn te di eige hytte?
  8. Kem trur du eig sauidn som skit på hyttetråppa di og et upp blomudn dine?
  9. Kor trur du dei sauidn era no?
  10. Kem trur du leda an i næringskjeda her på fjellet?

Løysingsforslaga te ni tå dei ti spørsmåla unnlet me å presantere her på desse siudnt, men spørsmål 9 kan me gødt hjølpe te me …

Sauidn som ha luffa rundt i Bergsjøområdet her i Vats i heile sumar ha no tikji turen attende te bygde, bærre førr å gjera det mogleg førr at dekan kan få kjøft pinnekjøt og are godsakji te jul.

Me are ord, svaret på spørsmål 9 e at dessa sauidn no era i ferd med å bia julemat te du. Detta vise nøk ein gøng dubbeltmoralen her på fjellet. Fyst vinn me ein gårdsteig i pokerspel, so selja me unda noko tå denna teigen te ein byfant, slik at me kan dra i gøng og uppretthalde næringskjeda her i dei grisgrendte strøka…

Nett som me sauidn, du fekk kjøft ei uhørveleg flott tom – me slepp å halde naturen i hevd, men kan framleis sleppe ut sauidn og la dei beite og skite kor dei vilja – fyri me på ny fær dekan te å kjøpe att produkta våre. Heilt genialt – treng ikkji heite Newton førr å få te detta 🙂

Ta kontakt på talatut 9546 7688 no førr å tingje årets julemeddag med godt samvit om at du e me å gjer de mogleg førr uss å bu her på fjellet. So takk sko´ru ha :-).