I 1996 skreiv Dagens Næringsliv at internett kom te å bli ein flopp. Denna avisa fann me då me gjorde ein isolasjonsjobb på hytta te ein bykar i 2006. Me stolte heilt og haldent på at detta va sant, so då me starta upp med gardsmaten i 2006 – so la me ikkji so mykji arbeid i detta med nettsidu.

Strengt tatt ha me ikkji lagt so mykji jobb i det dei påfølgande ti åra hell, men no – no era på nett med heilt nye sidu. På dei nye siudn kan du te og me sjå bildu tå varudn våre, slik at du ikkji bi sjokkert når du fær dei levert.

Me håpa at du lika siudn våre og at du kansji me finn dei produkta som har fått feil bilde på produktsiudn. Dei sko fiksast innan 10. mars – så du lyt væra snøgg om du ska sjå dei!