HEILE LAM

BERGSJØLAM

Lam som har fått æra av å få tilbringe sumaren i Bergsjøområdet er råvara for alle produkta våre.

Bergsjøområdet tesvara det som turistbedriftin skryte tå e Bergsjø. Det vil sea frå åsen innpå Leveld, burt mot Varaldset, Fagerdalen og like te Iungsdalen.

HEILT LAM

Heilt lam. Foto: Ander C Medhus

18 – 22 kg,
kr 180,- per kg. ikke partert!

PARTERT HELT/HALV LAM

Foto Anders C Medhus

18 – 22 kg,
kr 190,- per kg. grov partert, ikke vacuum! Bog, lår, side, nakke og sadel.

Fin partert Kr. 210,- kg. vacuum. Du kan være med å påvirke hvordan lammet blir delt opp. Sendt e-post for alternativ.

Du betaler for vekta av lammet før nedskjæring tek til!

VILL-LAM

Pluss kr 30,- per kg,
heilt og/eller partert.

FERSKVARU

KLARE TE Å PUTTAST RETT I KOMFYREN

E du klar te å nyte eit duvele gødt måltid med fårikål, ell kansji eit deilig lammelår? Me har ferskvaru klare te å varmast upp og etast te meddag alt i kveld!

FÅRIKÅLKJØT

Fårikål, foto Anders C Medhus

Pakker på ca 1 kg,
kr 195,- per kg

BOG MED BEIN

Lammebog, vats gardsmat, foto Anders C Medhus

Ca 1,5 kg,
kr 195,- per kg

BOGSTEIK

Bogsteik av lam, Vats Gardsmat, foto: Anders C Medhus

Ca 1-1,5 kg
kr 275,- per kg

BOGSTEIK, KRYDRA

Bogsteik krydra, Vats Gardsmat, Foto Anders C Medhus

Ca 1-1,5 kg
kr 285,- per kg

LÅR MED BEIN, EKSTRA MØRNA

Lammelår, Vats Gardsmat, Hallingkost, Foto Anders C Medhus

Ca 2,5 – 3 kg
kr 220,- per kg

UTBEINA SURRA LÅRSTEIK

Utbeina surra lammesteik, Vats Gardsmat, Foto Anders C Medhus

Ca 1,8 – 2,4 kg
kr 380,- per kg

UTBEINA SURRA LÅRSTEIK KRYDRA

Utbeina surra lammesteik kryddra, vats gardsmat, foto Anders C Medhus

Ca 1,8 – 2,4 kg
kr 390,- per kg

SPESIALVARU

FOR DEI SOM VIL HA NOKO EKSTRA GØDT

.

LAMMEKOTELETTAR

Lammekoteletter, Vats Gardsmat, Foto Anders C Medhus

4-pakk, ca 0,5 kg
kr 440,- per kg

LAMMEFILET, INDRE- OG YTREFILLET

Lammefilet, Vats Gardsmat, Foto: Anders C Medhus

Ca 0,25 – 0,30 kg
kr 775,- per kg

LAMMESADEL

Lammesadel, Vats Gardsmat, Foto Anders C Medhus

Ca 1 – 1,5 kg
kr 495,- per kg

GOURMET FRENCH LAMCARRE

Lammecarre, Vats Gardsmat, Foto Anders C Medhus

Ca 0,3 – 0,35 kg
kr 750,- per kg

LAMMERACK

Lammerack, Vats Gardsmat, Foto Anders C Medhus

Ca 0,4 – 0,5 kg
kr 625,- per kg

EKSTRA MØRNA SKANK

Lammeskank, Vats Gardsmat, Foto Anders C Medhus

2-pakk, ca 0,5 kg
kr 345,- per kg

SKANK AV BOG

Lammeskank av bog, Vats Gardsmat, Foto Anders C Medhus

2-pakk, ca 0,5 kg
kr 220,- per kg

TURKA ELL RØYKTE VARU

PINNEKJØT OG ARE GODSAKU

Ferdig uppdelt pinnekjøt, klart til å legge rett i gryta, eller heile sider. Røykt eller urøykt.

Om ikkji detta va nøk, so ha me delt upp lamma slik at rygg og sadel følgjer med pinnekjøtet. Slik fær du endå meir kjøt og godsaku på kor «pinne».

Me blanda også inn noko bog førr å få fleire delikate og vælsmakande kjøttstykkju.

Dei lengste pinnane vert delt på midten. Dersom du ynskje heile pinna og/ell ikkji ynskji bog innblanda så gje beskjed ved tinging.

PINNEKJØT TÅ VILLAM

Pakker på ca 1 og 2 kg
kr 499,- per kg

PINNEKJØT MED BOG

Pakker på ca 1 og 2 kg
kr 490,- per kg

PINNEKJØT HEILE SIDU

Ca 2 – 2,5 kg
kr 435,- per kg

PINNEBOG

Pakke à ca 1 – 2 kg
kr 435,- per kg

FENALÅR HEILT

Fenalår, Vats Gardsmat, Hallingkost, Foto Anders C Medhus

Ca 1,8 – 2 kg
kr 490,- per kg

FENALÅR HALVT

Fenalår, Vats Gardsmat, Hallingkost, Foto Anders C Medhus

Ca 0,6 – 1 kg
kr 495,- per kg

BERGSJØMORR

Bergsjømorr, morrpølse, Vats Gardsmat, Hallingkost, foto Anders C Medhus

Ca 0,150 kg
kr 120,- per stk

BERGSJØFARPØLSE

Bergsjøfar, morrpølse, Vats Gardsmat, Hallingkost, Foto: Anders C Medhus

Ca 0,215 kg
kr 130,- per stk

BOCK-ØLPØLSE

Bock Øl Pølse Vats Gardsmat Hallingkost Foto Anders C Medhus

2-pakk, ca 0,150 kg
kr 120,- per pakke

PÅLEGG OG JULEVARU

JULA VARA HEILT TE PÅSKE, MEN PÅLEGGET KAN VARE ENDÅ LENGER!

LAMMERULL

Lammerull, Vats Gardsmat, Hallingkost, Foto Anders C Medhus

Bit ca 0,3 – 0,55 kg
kr 460,- per kg

KOKT OG RØYKT LAMMELÅR

Lammelår, Vats Gardsmat, Hallingkost, Foto Andes C Medhus

Bit ca 0,2 – 0,4 kg
kr 460,- per kg

LÅR KOKT OG RØYKT MED KNOKEBEIN

Lammelår, Vats Gardsmat, Hallingkost, Foto Anders C Medhus

Ca 1,2 – 1,6 kg
kr 460,- per kg

HODESYLTE

1/4 bit ca 0,25 kg
1/2 bit ca 0,5 kg
1/1 bit ca 0,9 kg
kr 460,- per kg

FRYSEEVARU

HUKS Å KJØPE VED TE HYTTA, SLIK AT DET BÆRRE E FRYSEVARUDN I FRYSAREN SOM ERA FROSNE!

FERSKE STEIKE-/GRILLPØLSER

Grillpølser av lam, Vats Gardsmat, Hallingkost, Foto Anders C Medhus

2-pakk á ca 0,3 kg
kr 399,- per kg

LAMMEBURGER

Lammeburger, Vats Gardsmat, Hallingkost, Foto Anders C Medhus

2-pakk á ca 0,25 kg
kr 80,- per pakke

LAMMEKARBONADER

Lammekarbonader, Vats Gardsmat, Hallingkost, Foto Anders C Medhus

4-pak à ca 0,300 kg
kr 90,- per pakke

LAMMEKRAFT

Lammekraft, Vats Gardsmat, Hallingkost, Foto Anders C Medhus

0,5 liter
kr 75,-

SO LETT E DET Å HANDLE HJÅ USS

  1. Finn ut ko du ynskjer å kjøpe
  2. Skriv inn namn, telefonnummer og anna kontaktinformasjon
  3. Noter me når du ynskje at varudn sko leverast
  4. Skriv det du ynskje å kjøpe i notatfeltet. Her kan du og skrive are upplysninga. Te dømes om du ynskjer ei heil pinnekjøtside ell ynskjer heile «pinnar» i staden førr halve
  5. Send meldinga til post@vatsgardsmat.no
  6. Fær du det ikkji te, ring uss på telefon 9546 7688
  7. Gjer klar grytudn og gled deg te meddag!

Tingingsskjema

post@vatsgardsmat.no

[/fusion_content_box][/fusion_content_boxes]